alt 平板电脑配件 alt 键盘 alt 鼠标 alt 绘图板 alt 扫描仪 alt 高拍仪

零售包装 型号 产品说明 重量 内箱/外箱数 内箱/外箱重量 内箱/外箱尺寸 立方英尺 UPC
EZScan 1000
底片扫描仪
743 g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750003889
0" x 0" x 0"0.00
EZScan 2000
移动商务扫描仪
703 g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750003896
0" x 0" x 0"0.00
NuScan 1000U
手持式CCD扫描仪
515 g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750002578
0" x 0" x 0"0.00
NuScan 2100U
手持式长景深CCD扫描仪
437 g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750003582
0" x 0" x 0"0.00
NuScan 3200U
手持式激光扫描仪
523 g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750003209
0" x 0" x 0"0.00
NuScan 1200U
手持式CCD扫描仪
554 g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750005609
0" x 0" x 0"0.00
NuScan 5000U
2D条形码扫描仪
907g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750005708
0" x 0" x 0"0.00
NuScan 6000U
免持式全方位条码扫描仪
907g
10
0" x 0" x 0" 0.00 783750005692
0" x 0" x 0"0.00


Copyright© 2012 Adesso 艾迪索 粤ICP备12044069号

新浪微博